Istra Centrum, Bratislava

Istra Centrum, Bratislava

Hradištná 43
84107 Bratislava
IČO: 30810493

Informácie o inštitúcii Istra Centrum, Bratislava

Pozýva:

 


 • na návštevu kultúrnych, spoločenských, výchovno-vzdelávacích a - zábavných programov pre deti, mládež a dospelých

na festivaly tradičnej kultúry s medzinárodnou účasťou a sprievodnými podujatiami
do záujmových útvarov, klubov, krúžkov pre deti, mládež a dospelých
do folklórneho súboru Kobylka
do hudobno-speváckeho zboru Rosica
do klubu spoločenských tancov pre deti, mládež, dospelých aj seniorov
na stretnutia, prezentácie a prednášky
do miestnej knižnice

 

Poskytujeme:

 • možnosť krátkodobého využitia priestorov veľkej sály a učební za kultúrno-spoločenským účelom
 • možnosť poriadania posedení, osláv, seminárov, školení v priestoroch veľkej sály a učební
 • priestor veľkej sály na svadby, stužkové, akadémie, firemné stretnutia
 • priestory veľkej sály a učební pre potreby občanov, spolkov, združení, politických strán a pod. mestskej časti Devínska Nová Ves

 

 

Služby TIK DNV

 

 

BEZPLATNÉ

 • poskytovanie informácií o prírodných krásach, pozoruhodnostiach a podujatiach v mestskej časti DNV, jej okolí a rakúskom hraničnom regióne
 • informácie o ubytovacích, stravovacích, športových a rekreačných zariadeniach
 • informácie o zmenárenských a bankových službách
 • ponuka informačných materiálov a letákov

ZA ÚHRADU

 • sprievodcovská činnosť, exkurzie s odborným sprievodcom
 • kopírovanie, faxovanie, telefonovanie
 • predaj máp, turistických sprievodcov, pohľadníc a suvenírov
 • organizovanie prednášok a turisticko-športovo-vzdelávacích podujatí
 • požičiavanie odborných kníh a časopisov

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

 • Turistická Informačná Kancelária
  info :mobil 0917 164 215
 • mail: info@tikdnv.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit